HeaderSearchForm

Marek Wyszomirski Obiad srogonia

Srogoń baldaszkowiec wysysający schwytaną pszczołę. Olymppus OMD E-M5 + Micro Zuiko Digital 60f2.8 macro, ISO800, 1/320s, f8. Światło zastane.

Obiad srogonia
parent menu item not found: "130"