HeaderSearchForm

Bartosz Dubiel Krater

Zdjęcie wyróżnione w międzynarodowym konkursie fotograficznym „Nasze Karpaty”. Konkurs ten realizowany był w ramach projektu „Alpy Karpatom” wdrażanego przez Fundację Karpacką – Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej przy patronacie National Geographic. Wykonane zostało o świcie na rzece San w okolicach miejscowości Nozdrzec - Podkarpacie.

Krater
parent menu item not found: "130"