HeaderSearchForm

Bartosz Dubiel Kra na Sanie

Dzięki tej fotografii zostałem laureatem konkursu fotograficznego na Najpiękniejszy Obszar Natura 2000 organizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska wraz ze Związkiem Polskich Fotografów Przyrody. Zdobyłem pierwszą nagrodę w kategorii „Oblicza natury”. Długi czas naświetlania pozwolił na dynamiczne uchwycenie w kadrze płynącej kry - okolice miejscowości Nozdrzec. Podkarpacie.

Kra na Sanie
parent menu item not found: "130"