HeaderSearchForm

Janusz Wojcieszak Rezerwat "Las Murckowski"

Ponad 53 % obszaru miasta Katowice stanowią lasy. W granicach miasta znajduje się rezerwat przyrody "Las Murckowski, chroniący las mieszany o cechach naturalnych. Głównym bogactwem Lasu Murckowskiego jest drzewostan, w skład którego wchodzi wiele wiekowych, pomnikowych drzew, zwłaszcza buków.

Rezerwat \"Las Murckowski\"
parent menu item not found: "130"