HeaderSearchForm

Janusz Wojcieszak Głuptaki

Silny wiatr powodował, że ptaki pięknie szybowały stojąc praktycznie w miejscu, zawisały po prostu nad gniazdem na skalnym klifie, bawiły się z wiatrem...chyba?

Głuptaki
parent menu item not found: "130"