Diana Maciąga Ekspert tłumaczy

Dr Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego, pokazuje ekspertom IUCN naturalne odnowienia świerka w rezerwacie Wysokie Bagno.

Ekspert tłumaczy
parent menu item not found: "130"