Nowe władze Okręgu Łódzkiego ZPFP

W dniu 17 kwietnia 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Okręgu Łódzkiego ZPFP. Zgromadzeniu przewodniczył Ryszard Sąsiadek.
W imieniu ustępującego Zarządu, sprawozdanie z działalności Okręgu w latach 2016-2019 przedstawił Wiceprezes - Michał Stanecki.
W sprawozdaniu można przeczytać między innymi, iż podczas ostatniej kadencji wdrożono wiele nowych inicjatyw. Nasz Okręg współorganizował Festiwal Fotografii Krajobrazowej „Obecność”, brał aktywny udział w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im Włodzimierza Puchalskiego, regularnie brał udział w  Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki UŁ, w Festiwalu Ekologicznym Green Dream Festival oraz promował się w lokalnych mediach. Nasi członkowie realizowali warsztaty terenowe w Rąbieniu, warsztaty fotograficzne dla dzieci w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa”, brali czynny udział w festiwalu „Wizje Natury”.
W zakończonej kadencji zorganizowano 4 wystawy zbiorowe, wielu członków Okręgu miało wystawy indywidualne, odbyły się 3 okręgowe plenery. Wdrożono cykliczny przegląd pokazów w Poleskim Ośrodku Sztuki. W czasie spotkań wprowadzono stałe cykle: historia jednego zdjęcia, ciekawe publikacje przyrodnicze, kalendarz fotografa przyrody, odbyło się kilka tematycznych przeglądów zdjęć. Od dwóch sezonów regularnie rywalizujemy w ramach Ligi Fotografów. W stosunku do poprzednich lat znacznie poprawiła się frekwencja na spotkaniach, udoskonalono narzędzia do komunikacji.
Obecnie Okręg Łódzki liczy 45 członków, jedna osoba odbywa staż kandydacki. W ostatniej kadencji liczba członków istotnie wzrosła (ubyła 1 osoba, przyjęto 12).
Po wysłuchaniu dodatkowo sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Wybrano nowe władze Okręgu na kadencję 2019-2022.
Michał Ludwiczak - Prezes Zarządu
Maciej Cichosz – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Buczko – Sekretarz
Jacek Stelmach – Skarbnik
Małgorzata Markus-Markuszewska – Członek Zarządu
Skład nowej Komisji Rewizyjnej:
Joanna Petera-Zganiacz - Przewodnicząca
Krzysztof Kuhn – Członek
Barbara Grabowska – Członek
Ponadto wybrano dziewięciu delegatów na Walny Zjazd Delegatów ZPFP.
Podczas ożywionej dyskusji po głosowaniu, zgłoszono wiele wniosków i pomysłów, na działalność w następnej kadencji.
 
 
fot. Michał Stanecki
parent menu item not found: "130"