Kontakt

Władze Okręgu Mazowieckiego
Prezes
Małgorzata Bruj
tel. 501 608 014
Wiceprezes
Witold Gorzelski
tel.608 379 817
Sekretarz
Janusz Kaczmarczyk
tel. 503 173 709
Skarbnik
Wojciech Secomski
tel. 608 796 854
Członek Zarządu
Krzysztof Foryszewski
tel. 694 999 414
e-mail zarządu:
om(e)zpfp.pl
Komisja Rewizyjna OM ZPFP
Krzysztof Jankowski - przewodniczący
Olga Kowalik - członek Komisji
Zbigniew Małecki - członek Komisji
parent menu item not found: "130"