Zarząd OM ZPFP

Prezes  
      Małgorzata Bru
V-ce Prezes
      Witold Gorzelski 
Sekretarz
       Janusz Kaczmarczyk
Skarbnik 
      Wojciech Secomski,  
Czlonek Zarządu  
      Krzysztof Foryszewski

Komisja Rewizyjna OM ZPFP

Przewodniczący komisji
       Krzysztof Jankowski
Członkowie komisji
       Olga Kowalik
       Zbigniew Małecki
       Włodzimierz Karnkowski
parent menu item not found: "130"