HeaderSearchForm

Jerzy Łapiński - Wizje Natury 2017

Fotografią zajmuje się od szkoły średniej. W 1979 ukończył Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej, następnie uczył fotografii na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W tym samym roku został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 2002 roku należy do Związku Polskich Fotografów Przyrody. Swoje prace prezentował na 22 wystawach indywidualnych w Polsce i Niemczech, brał udział w 12 wystawach zbiorowych w Polsce, Czechosłowacji i Niemczech. 
Prowadzi wykłady z fotografii w Łódzkiej Szkole Filmowej i na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego fotografie znajdują się w licznych zbiorach i kolekcjach prywatnych w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Szwecji i USA. Specjalizuje się w fotografii czarno-białej. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz czynnego uprawiania fotografii zajmuje się szkolnictwem fotograficznym i robieniem powiększeń kolekcjonerskich dla innych fotografów. Jest też rzeczoznawcą i biegłym sądowym w zakresie fotografii.
 www.fotolapinski.eu
 
 
parent menu item not found: "130"