HeaderSearchForm

Składki

Składki i wpisowe
Działalność związku finansowana jest przede wszystkim ze składek członkowskich, wpisowego oraz darowizn i dotacji.
Każdy nowy członek ZPFP zobowiązany jest do wpłaty wpisowego na konto ZG ZPFP w wysokości 50 zł.
Wysokość składek: Zgodnie z uchwałą podjętą na Zjeździe Delegatów wysokość składki członkowskiej za każdy miesiąc przynależności do ZPFP wynosi 10 zł.
Składka ulgowa stanowi 50% składki normalnej. Do korzystania z ulgi uprawnieni są: uczniowie, studenci, emeryci, renciści, członkowie ZPFP zamieszkujący razem. Ulga w płaceniu składek przysługuje tylko z jednego tytułu.
Terminy uiszczania składek i sposób płatności: Składki należy wpłacać z góry za rok (w styczniu) lub za półrocza (w styczniu i lipcu).
Składki członkowskie wpłacane są indywidualnie w pełnej wysokości za każdego członka ZPFP wyłącznie na konto ZG ZPFP.
Każda wpłata musi zawierać następujące informacje:
– imię, nazwisko i adres członka wpłacającego składkę; – okres, za który płacona jest składka;
– nazwa okręgu, do którego przynależy członek;
– nr legitymacji;
– określenie, czy jest to składka normalna, czy ulgowa.
Osoby zwolnione z obowiązku płacenia składek:
– członkowie honorowi na mocy Statutu ZPFP;
– założyciele ZPFP (Uchwała Komitetu Założycielskiego nr 1 z dnia 20 grudnia 1994 r.);
– członkowie Zarządu Głównego (Uchwała Rady ZPFP z 25.06.1995 r.).
Dane do wpisywania na przelewach:
Związek Polskich Fotografów Przyrody
Marcelińska 54/4, 60-354 Poznań
 Nr konta bankowego – Bank Millennium:
25 11602202 0000 0000 5515 6009
 
parent menu item not found: "130"