Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki ZPFP

Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki ZPFP zrzesza fotografów przyrody z południowo – wschodniej Polski. Mieszkamy i pracujemy w krainie o wyjątkowej urodzie krajobrazu oraz bogatej i stosunkowo dobrze zachowanej przyrodzie.
Są wśród nas fotografowie z dużym dorobkiem twórczym, ale są i tacy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę życiową z fotografią przyrodniczą.
Posiadamy bogate archiwum profesjonalnej fotografii przyrody, pejzażu i ludzi z tej niezwykłej krainy, przepojonej niepowtarzalnym klimatem tego, co zwykło się określać słowami: „Pogranicze” i „Kresy”.
Zapraszamy do współpracy poważne wydawnictwa i czasopisma przyrodnicze, a także firmy i instytucje zainteresowane promocją piękna tej części Polski. Czekamy również na nowych pasjonatów fotografii przyrody.
Wiesław Lipiec – prezes Okręgu
 
Zarząd
Prezes: Wiesław Lipiec
Wiceprezes: Krzysztof Celuch
Sekretarz: Waldemar Siatka
Skarbnik: Dariusz Kwiatkowski
Członkowie Zarządu: Robert Bijas
parent menu item not found: "130"