HeaderSearchForm

 

Terminarz spotkań 2019

Spotykamy się w każdy trzeci wtorek miesiąca (oprócz wakacji – lipiec-sierpień) w siedzibie firmy „EMTOR” przy ul. Włocławska 147 w Toruniu, o godzinie 18:00. Spotkania mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każda osoba zainteresowana fotografią przyrodniczą.
Terminy spotkań w 2019 roku:
21 maj 2019
18 czerwca 2019
17 września 2019
15 października 2019
19 listopada 2019
17 grudnia 2019
parent menu item not found: "130"