Spotkanie majowe

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji zdjęć z majowego pleneru w miejscowości - Rytebłota.
Ujęcia były dwojakiego rodzaju. Te pierwsze, pokazywały go niejako od "strony kuchni", a te drugie -
to zdjęcia zgłoszone do konkursu na fotografa pleneru.
Janusz Kępa przedstawił zebranym prezentację multimedialną na temat wydarzeń związanych
z plenerem. Dowcipna forma jego narracji spotkała się z żywą reakcją oglądających.
Następnie ogłosił wyniki konkursu na na najlepszego fotografa pleneru. Ciekawostką jest fakt, że na prośbę Janusza Kępy /miłościwie nam panującego Prezesa/ najlepsze zdjęcie wybrała Małgorzata
Książkiewicz z ZPFP/Okręg Kujawsko-Pomorski, o której wrażliwości artystycznej zdążyliśmy się już wielokrotnie przekonać - przy okazji różnych konkursów fotografii na szczeblu krajowym, w których brała udział, zdobywając liczne nagrody.
Zatem - Fotografem Pleneru - RYTEBŁOTA 2017, został Michał Zieliński.
Zwycięzca otrzymał wiele braw za zdjęcie o niezwykłej wprost dynamice, przedstawiające zrywającą się do lotu łyskę. Efekty artystyczne w postaci nietuzinkowej kompozycji jak i pięknego światła z uroczym bokeh, w pełni zasługiwały na pierwsze miejsce, jak i na nagrodę w postaci książki o fotografii, wręczoną przez Janusza Kępę.
 
 
Zgodnie z programem zebrania, Michał Fabiszewski wystąpił z prezentacją zdjęć na temat łabędzi.
Zawierała ona bardzo interesujące ujęcia tego gatunku ptaków, zrealizowane przy świetle poranka.
Subtelność kolorystyki, dbałość o kompozycję, oraz niezwykle plastyczne światło, na które w/w wydaje się być wyjątkowo wrażliwy - wzbudziło aplauz wsród oglądających.
Kolejnym punktem zebrania była prezentacja programu - "Fotoschop" - przez kol.Janusza Kępę, a ściślej rzecz ujmując, dotyczyła problematyki - warstw i sposobu ich wykorzystywania do obróbki zdjęć.
Oglądający doszli do wniosku, że należy ten temat kontynuować na następnym spotkaniu.
Ostatnim punktem porządku dnia była prezentacja zdjęć członków i sympatyków naszego Związku.
parent menu item not found: "130"