Kontakt

Władze Okręgu Wielkopolskiego ZPFP
Zarząd:
Maciej Pietrzak - Prezes
Bogdan Walkiewicz - Wiceprezes
Przemysław Baszyński - Sekretarz
Joanna Wegiera - Skarbnik
Przemysław Degórski - Członek Zarządu Okręgu
Maciej Lelonkiewcz - Czlonek Zarządu Okręgu
Komisja Rewizyjna:
Rafał Mól - Przewodniczący
Elizeusz Cieślik - Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Jakubek - Członek Komisji Rewizyjnej
 
parent menu item not found: "130"