HeaderSearchForm

Ku pamięci Leszka Krzysztofa Sawickiego (1938-2000)

 
28 stycznia 2000 roku przedwcześnie odszedł Leszek Krzysztof Sawicki - Założyciel i Pierwszy Prezes Związku Polskich Fotografów Przyrody. Dzisiaj mija 20 lat od jego śmierci.
Leszek Krzysztof Sawicki - urodził się w Krakowie w 1938 roku. Już od najmłodszych lat pasjonował się fotografią i przyrodą. Wybór drogi życiowej nie był łatwy - podjąć studia w kierunku przyrodniczym czy artystycznym? Ostatecznie zdecydował się na wydział muzyczny. Fascynacje przyrodnicze były jednak tak silne, że po kilku latach poświęcił się fotografii przyrodniczej.

Założyciel ZPFP to autor indywidualnych wystaw fotograficznych o tematyce przyrodniczej prezentowanych w kraju i za granicą, m. in. we Francji, Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, USA, juror wielu krajowych i międzynarodowych konkursów fotografii przyrodniczej, uczestnik Międzynarodowych Wystaw Fotografii Przyrodniczej pod auspicjami CIC: Budapeszt 1971 i Plovdiv 1981. W 1978 roku zdobył złoty i srebrny medal na Światowym Konkursie Fotografii Przyrodniczej. Kilkakrotnie organizował i brał udział w plenerach fotograficznych w Laponii (Szwecja, Finlandia) i Afryce (Kenia, Kamerun). Był długoletnim współpracownikiem licznych wydawnictw przyrodniczych w kraju i za granicą.
1 lipca 1994 roku założyciel ZPFP, artysta fotografik, przyrodnik i dziennikarz, Leszek Krzysztof Sawicki rozesłał do wielu osób informację o powstaniu nowej organizacji, która ma zrzeszać pasjonatów i miłośników fotografii przyrodniczej:
"Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że prace formalno-prawne nad powołaniem ZPFP zbliżają się do końca.
Związek jest otwarty dla wszystkich osób fotografujących przyrodę niezależnie od wykonywanego zawodu.
Celem Związku jest współuczestniczenie w ochronie środowiska, propagowanie piękna polskiej przyrody, wszechstronny rozwój fotografii przyrodniczej i ochrona jej praw autorskich, a także upowszechnianie tej fotografii w kraju i za granicą."
Leszek Krzysztof Sawicki został wybrany pierwszym prezesem Zarządu ZPFP podczas założycielskiego Zjazdu Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych (w 2004 roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Związek Polskich Fotografów Przyrody), który miał miejsce 25 czerwca 1995 r. w Warszawie.
Zmarł 28 stycznia 2000 roku w Warszawie.
W dniu 20 rocznicy śmierci Leszka Krzysztofa Sawickiego reprezentacja Związku Polskich Fotografów Przyrody odwiedziła grób założyciela i pierwszego prezesa ZPFP na cmentarzu w Zielonce koło Warszawy (28.01.2020), zapaliła symboliczne znicze i złożyła wiązankę z szarfą podpisaną: „Pamiętamy i dziękujemy - ZPFP”. Obok Leszka w tym samym grobie spoczywa jego żona Krystyna, która również była założycielem ZPFP.

Opracował Zygmunt Urzędnik

parent menu item not found: "130"