HeaderSearchForm

25 URODZINY ZPFP!

Dokładnie 25 kwietnia 1995 roku narodziło się nasze stowarzyszenie. Z tej okazji przesyłam wszystkim członkiniom i członkom w imieniu własnym oraz Zarządu Głównego najlepsze życzenia. Czasy są wyjątkowo trudne, a liczba problemów i spadających na nas złych wiadomości mogą przygniatać, więc tym bardziej życzymy wszystkim radości, siły, wytrwałości wynikającej ze spotkań (jakichkolwiek) z przyrodą i fotografią. Obyśmy się rozwijali wspólnie - zarówno my osobiście, jak i stowarzyszenie. 
KILKA ZDAŃ O POCZĄTKACH ZPFP:
Idea powstania Związku narodziła się w 1994 roku. Jej inicjatorem był fotograf Leszek Krzysztof Sawicki.
Grupa założycieli składała się z 21 osób:
Leszek K. Sawicki, Wiesław Biskupski, Krystyna Sawicka, Andrzej Baliński, Agnieszka Kozyra-Bilińska, Włodzimierz Biliński, Tadeusz Chrzanowski, Adam Mottl, Ryszard Czerwiński, Andrzej Stachurski, Stefan Szczygieł, Anna Summ, Wiesław Lipiec, Zygmunt Świątek, Maciej Radek, Włodzimierz Echeński, Jacek Janowski, Małgorzata Murawska, Dawid Ślaski-Sawicki, Jacek Tomczyk, Andrzej Tomczyk.
Najstarszy znany nam dokument to list Leszka Sawickiego i Wiesława Biskupskiego z 1 lipca 1994 roku, w którym panowie informują o kończeniu prac prawno-formalnych i o spotkaniu komitetu założycielskiego z ówczesnym Ministrem Ochrony Środowiska, a także zapowiadają powołanie w związku sekcji tematycznych. Wyrażają nadzieję, że zjazd założycielski odbędzie się do końca września (!) i że w jego trakcie zaprezentowana zostanie wystawa fotograficzna. Jednak prace się przedłużyły jeszcze o kilka miesięcy.
20 grudnia 1994 roku założyciele podjęli uchwałę o powołaniu związku i wybrali 5-osobowy Komitet Założycielski, który złożył dokumenty w sądzie Wojewódzkim w Warszawie 3 marca.
I właśnie 25 kwietnia 1995 roku sąd wydał postanowienie o zarejestrowaniu Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych.
Teraz APLAUZ PROSIMY! :)
Komitet założycielski 23 czerwca podjął uchwałę o przyjęciu 106 osób, które złożyły w międzyczasie pisemną deklarację, a 25 czerwca odbył się Zjazd Założycielski w Warszawskim Ośrodku Kultury przy ul. Elektoralnej, ale to już opowieść na inną okazję ;)

Tekst: Ireneusz Graff
parent menu item not found: "130"