HeaderSearchForm

Wildlife Photographer of the Year

http://zpfp.pl/images/artykuly/2019/konkursy/wpy.jpgOrganizowany od 1965 roku prestiżowy konkurs Wildlife Photographer of the Year to prawdziwe Oscary fotografii przyrodniczej. Jak piszą organizatorzy: WPY wykorzystuje fotografię by kwestionować nasze postrzeganie świata natury, pomagać w promocji zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Celebruje bioróżnorodność, ewolucję i początki życia by inspirować większe zrozumienie natury. Opowiada się za etyczną fotografią przyrodniczą. Oznacza to, że popiera wierne przedstawianie świata natury wolne od nadmiernej manipulacji cyfrowej i uczciwe opisy oraz całkowity szacunek dla zwierząt i ich środowiska.      
 
 
 
 
Kategorie:
Zwierzęta w ich Środowisku
Portrety Zwierząt
Zachowanie: Płazy i Gady
Zachowanie: Ptaki
Zachowanie: Bezkręgowce
Zachowanie: Ssaki
Rośliny i Grzyby
Pod Wodą
Miejska Przyroda
Środowiska Ziemi
W Czerni i Bieli
Kreatywne Wizje
Przyrodnicze Fotodziennikarstwo: obraz pojedynczy
Przyrodnicze Fotodziennikarstwo: historia
Wschodząca Gwiazda (wiek 18-26 lat)
Portfolio (od 27 roku)

Ponadto trzy kategorie wiekowe, brak podziału na subkategorie tematyczne:
10 lat i mniej
11-14 lat
15-17 lat
Organizator: Muzeum Historii Naturalnej (Natural History Museum) w Londynie  
Koszt uczestnictwa: 30?, kategorie do lat 17 bezpłatnie
Termin nadsyłania prac: do 13 grudnia (w edycji 2018)
Ogłoszenie wyników: październik roku następnego, podczas ceremonii w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie
Główna nagroda: 10 000 ?
Regulamin konkursu dostępny w 12. językach w tym: polskim, niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim. Fotografie muszą być wykonane zgodnie z zasadami etycznymi WPY.
 
Strona Konkursu WPY
parent menu item not found: "130"