HeaderSearchForm

Przemysław Jośko Laureaci konkursu pokazów multimedialnych

Od lewej stoją: Łukasz Bożycki (prowadzący, Prezes OM ZPFP), Mirosław Markowski (Dyrektor KPN), Joanna Antosik (laureatka, OM ZPFP), Katarzyna Gubrynowicz (Prezes ZPFP), Anna Jędra-Wojciechowska (laureatka, OK ZPFP), Beata Ostachowicz (juror, OK ZPFP), Mateusz Piesiak (laureat), Janusz Wojcieszak (laureat, OŚ ZPFP), Adam Ławnik (Wiceprezes ZPFP). Na dole: Grzegorz Okołów (laureat, KPN, OM ZPFP), Jerzy Dolata (Przewodniczący jury, OW ZPFP).

Laureaci konkursu pokazów multimedialnych
parent menu item not found: "130"