HeaderSearchForm

Historia ZPFP

Początki działalności

Idea powstania Związku narodziła się w 1994 roku. Jej inicjatorem był fotograf Leszek Krzysztof Sawicki. Komitet założycielski składał się z 21 osób. Ponad rok czasu trwały prace nad Statutem i rejestracją ZPFP.
25 kwietnia 1995 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie wydał postanowienie o zarejestrowaniu Związku, a 25 czerwca 1995 roku odbył się I Walny Zjazd, w którym wzięło udział 197 członków. Ich liczba szybko się podwoiła, co zrodziło potrzebę podzielenia się na okręgi.  Taką decyzję podjął Nadzwyczajny Walny Zjazd ZPFP 9 listopada 1996 roku - przyjęto nowy Statut pozwalający na formowanie okręgów.
Jesienią 1997 roku Związek przedstawił swój dorobek na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Vargardzie w Szwecji.
Pierwszym Członkiem Honorowym był Edward Hartwig.
Rok 2000 rozpoczął się tragicznie - zmarł pierwszy Prezes ZPFP Leszek Krzysztof Sawicki. Mocno osłabiony Zarząd (3 vacaty w Prezydium) przygotował Zjazd Delegatów, który odbył się 3 czerwca 2000 roku. Dokonano nowych korekt w Statucie i wybrano nowe władze. Prezesem ZPFP został Piotr Pukos, pracownik Kampinowskiego Parku Narodowego. 

Druga kadencja

W marcu 2000 roku nasza wystawa "Water in Polish Landscape" (Woda w krajobrazie polskim), zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Środowiska, towarzyszyła Kongresowi Światowego Forum Wodnego w Hadze. W tym samym roku ministerstwo, we współpracy z ZPFP, przygotowało ekspozycję "National Parks in Poland" ukazującą piękno polskiej przyrody chronionej w parkach narodowych. Wystawa była prezentowana w Holandii w Haskim Ratuszu w 2000 r., na Słowenii na zamku Podsreda w 2001 r., w Hiszpanii w Muzeum Nauk Przyrodniczych w Madrycie, w Danii w Królewskiej Wyższej Szkole Rolniczej i Weterynaryjnej w Kopenhadze, w Austrii w siedzibie Rządu Kraju Związkowego Dolna Austria w St. Pölten pod Wiedniem w 2002 r. i w Narodowym Ogrodzie Botanicznym Belgii pod Brukselą w 2003 r.

W styczniu 2001 r. ukazał się album "Galeria natury" przygotowany przez PKN Orlen S.A., zawierający ponad 300 fotografii 80 członków ZPFP. Od 2000 roku funkcjonuje strona internetowa ZPFP, na której umieszczane są informacje nie tylko o działalności ZPFP, ale w ogóle o fotografii przyrodniczej. Niektóre okręgi prowadzą swoje witryny, zaś na stronie WWF Polska działa galeria zdjęć ZPFP. Spośród wielu organizowanych wystaw okręgowych i związkowych, warto wymienić przygotowaną w roku 2002 ekspozycję "Śladami Edwarda Hartwiga" (inspirowaną twórczością mistrza i z jego udziałem).
Od stycznia 2002 roku Związek należy do Międzynarodowej Federacji Fotografii Przyrodniczej (IFWP). W maju 2003 roku ZPFP zorganizował XXIII Zjazd IFWP w Izabelinie, w czasie którego odbył się Festiwal Foto-Natura. Wielkim sukcesem było przyznanie tytułu Fotografa Roku 2003 IFWP Łukaszowi Stępniowi z O. Wielkopolskiego. W 2003 r. po raz pierwszy odbył się wewnętrzny Konkurs ZPFP, tytuł Fotografa Roku otrzymał Marcin Karetta z O. Śląskiego, rok później laureatem został Tomasz Młynarczyk z O. Lubelskiego. Konkurs jest dwuetapowy: wpierw odbywają się konkursy w okręgach.

Rok 2004

W dniach 19-20 czerwca 2004 r. odbył się kolejny Zjazd Delegatów ZPFP: Prezesem związku został Ireneusz Graff, który przez 5 lat kierował O. Mazowieckim. Uchwalono zmianę nazwy stowarzyszenia na Związek Polskich Fotografów Przyrody. Przyjęto nowy Statut, uwzględniający nowe potrzeby, dotychczasowe doświadczenia i zmiany prawne. Tytuł Członka Honorowego otrzymali: mgr inż. Jerzy Misiak, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, przyjaciel stowarzyszenia od samych jego początków; doktor Stanisław Kinelski, członek Okręgu Mazowieckiego ZPFP o ogromnym autorytecie i dorobku naukowym oraz fotograficznym, wieloletni wykładowca SGGW, specjalista od entomologii i makrofotografii.
Zjazd Delegatów uchwalił też Kodeks Etyczny Fotografii Przyrodniczej ZPFP, w którym znalazło się między innymi takie przesłanie: "Fotografując dziką przyrodę powinniśmy pamiętać, że życie, rozwój i funkcjonowanie, czyli najszerzej pojęte dobro uwiecznianego obiektu i jego środowiska, są znacznie ważniejsze od wykonania zdjęcia. Stosowanie tej podstawowej zasady obliguje fotografów przyrody, w tym każdego członka ZPFP, do zdobywania i ciągłego poszerzania wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Dobra znajomość gatunków, a także ich zachowań i ekologii, ułatwia właściwe stosowanie podstawowych zasad fotografii przyrodniczej."
Ministerstwo Środowiska, we współpracy z ZPFP, przygotowało nową wystawę prezentującą polskie parki narodowe. Latem 2004 r. przedstawiono ją w Hamburgu w Centrum Handlowym ECE i w Berlinie w galerii handlowej "Potsdamer Platz Arkaden" w ramach szerszego projektu "Polska zaprasza" (W uroczystym otwarciu 1 lipca 2004 r.wzieli udział m.in. Minister Spraw Zagranicznych RP Włodzimierz Cimoszewicz i Ambasador RP w Niemczech Andrzej Byrt). Na przełom października i listopada zaplanowana jest prezentacja we Francji w Strasburgu.

c.d.n.

 

parent menu item not found: "130"