HeaderSearchForm

  • XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

Niech Żyją!

niech-zyjaKampania Niech Żyją! to zorganizowany ruch społeczny, którego celem jest wprowadzenie w Polsce zakazu polowań na dzikie ptaki.

Zgodnie z naszą Wizją Natury będziemy kiedyś krajem żywych dzikich ptaków. Chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy w Polsce przestanie się zabijać i ranić kilkaset tysięcy ptaków rocznie po to, aby je wypchać, powiesić na ścianie, czy też włożyć w kapelusz ich pióra.

W naszym kraju poluje się obecnie na 13 gatunków ptaków. Wiele spośród nich to gatunki coraz rzadsze, których populacje wykazują z roku silne tendencje spadkowe. Wszystkie dzikie ptaki, nawet pomijając wpływ polowań, poddawane są wielkiej presji człowieka, który coraz intensywniej przekształca ich siedliska.

Polowania na ptaki to nie tylko zajęcie nieetyczne, ale też nie służące niczemu poza rekreacją. Jednak rekreacja powinna ustąpić dobru wyższemu jakim jest ochrona przyrody i bioróżnorodności. Z zanikiem bioróżnorodności UE walczy od lat i od lat ponosi porażki na tym polu – różnorodność biologiczna w Europie cały czas zanika i to w coraz szybszym tempie.

Podczas polowań omyłkowo zabijane są gatunki chronione, ponieważ myśliwi nie potrafią odróżnić ptaków łownych od ptaków objętych ochroną ścisłą.

Do wód i gleby wprowadzany jest toksyczny ołowiany śrut, który kumuluje się i stanowi zagrożenie dla przyrody i dla człowieka. Źródła naukowe szacują, iż myśliwi wprowadzają rocznie do środowiska więcej ołowiu, niż cały polski przemysł i transport łącznie (szacunki wahają się od 300 do 600 ton).

Ale przede wszystkim polowanie na ptaki to zajęcie okrutne, wiążące się z wielkim cierpieniem zwierząt, często konających w męczarniach przez wiele godzin, dni, a w przypadku zatrucia ołowianym śrutem nawet tygodni i miesięcy.

Z drugiej strony mięso dzikich ptaków nie ma w skali kraju żadnego znaczenia gospodarczego. Ptaki nie powodują liczących się szkód w uprawach, a myśliwi i tak nie pokrywają takich strat. Nie ma potrzeby kontroli populacji, tzw. gospodarka łowiecka jest niemożliwa, bo niemożliwe jest policzenie dzikich ptaków nie tylko w obwodach łowieckich, ale nawet w skali kraju. Ani Polski Związek Łowiecki, ani nawet Państwowy Monitoring Środowiska nie zbierają danych o wielkości populacji wszystkich gatunków łownych.

Obecnie na liście gatunków łownych znajdują się 3 gatunki dzikich gęsi: Gęś Zbożowa, Gęś Białoczelna i Gęgawa; 4 gatunki dzikich kaczek: Krzyżówka, Czernica, Głowienka i Cyraneczka; a także Bażant, Jarząbek, Łyska, Kuropatwa, Słonka, Grzywacz.

Kampanię Niech Żyją poparli m.in. prof. Ewa Symonides, prof. Joanna Pijanowska, prof. Maciej Luniak, Maja Ostaszewska, Wojciech Eichelberger, Adam Wajrak, Szymon Hołownia, Olga Tokarczuk, Mariusz Szczygieł.

www.niechzyja.pl

parent menu item not found: "130"