HeaderSearchForm

  • XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

Salamandra

salamandraMagazyn Przyrodniczy SALAMANDRA jest popularno-naukowym czasopismem o charakterze edukacyjno-przyrodniczym, które ukazuje się od 1994 roku.

Początkowo był to czarno-biały biuletyn, wysoko oceniany pod względem merytorycznym, edukacyjnym i edytorskim. W 2003 roku Towarzystwo postanowiło zmodyfikować formę czasopisma, dostosowując ją do zmieniających się możliwości edycyjnych i wymagań czytelników. Pod koniec roku 2003 półrocznik o nazwie SALAMANDRA Magazyn Przyrodniczy został zarejestrowany w sądzie. Odtąd dwa razy do roku ukazuje się jako w pełni kolorowe czasopismo o zasięgu ogólnopolskim.

W różnych działach magazynu można przeczytać artykuły o zwierzętach, roślinach, grzybach, ciekawych i cennych przyrodniczo miejscach, a także informacje o praktycznej ochronie przyrody, objaśnienia przepisów prawnych, zapowiedzi i sprawozdania z interesujących wydarzeń.

Podstawowymi odbiorcami magazynu są:
młodzież szkolna,
nauczyciele,
członkowie organizacji przyrodniczych i ekologicznych,
osoby zainteresowane przyrodą i jej ochroną (hobbystycznie, jak i profesjonalnie).
Jednak krąg odbiorców nie jest ograniczony.

Artykuły do SALAMANDRY pisane są przez specjalistów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, co zapewnia ich poprawność merytoryczną. Teksty te są następnie odpowiednio redagowane przez osoby o dużym doświadczeniu w popularyzowaniu wiedzy przyrodniczej, by zapewnić ich przystępność także dla młodzieży i osób bez wykształcenia przyrodniczego. Czasopismo stanowi cenną, wykorzystywaną przez wielu nauczycieli pomoc dydaktyczną.

Kolportowane jest podczas różnego rodzaju spotkań i konferencji. Część rozsyłana jest do członków PTOP „Salamandra” oraz prenumeratorów, jak również sprzedawana w kioskach i Empikach na terenie całego kraju.

Magazyn Salamandra

parent menu item not found: "130"