HeaderSearchForm

  • XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

Ptaki Polski - kwartalnik

ptaki polskiKwartalnik "Ptaki Polski" jest pismem popularno-naukowym, adresowanym do ludzi, którzy w aktywny sposób spędzają wolny czas obserwując ptaki i do tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę o tej grupie zwierząt.

Celem czasopisma jest dostarczenie rzetelnych i wyczerpujących informacji o ptakach, ich zwyczajach, ale także prezentacja ciekawych miejsc, w których można obserwować ptaki - autorzy artykułów zamieszczanych na łamach czasopisma to praktycy o rozległej wiedzy. Ważnym elementem przekazu kwartalnika jest podkreślanie potrzeby ochrony ptaków i ich siedlisk.

Zawarte w "Ptakach Polski" informacje są przekazywane na różne sposoby - od opisów i monografii, poprzez przeglądy, testy i porady; materiały zawsze ilustrowane są doskonałymi zdjęciami polskich fotografów przyrody.

Ptaki Polski

parent menu item not found: "130"