HeaderSearchForm

  • XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

Ptaki Polskie - Wizje Natury 2014

ptaki polskie

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Powstaliśmy z potrzeby czasu, stawiając sobie za cel ochronę przyrody - w szczególności ochronę ptaków i ich siedlisk. Dla dobra przyrody i ludzi!

Nasza misja zawiera się w trzech słowach: Poznaj Pokochaj Pomóż.

Tę misję realizujemy poprzez edukację, komunikację społeczną oraz bezpośrednią ochronę czynną. Publikujemy, nagrywamy płyty, kręcimy filmy, organizujemy wystawy, pracujemy w terenie, prowadzimy badania, zmieniamy krajobraz...

Rozwijamy sieć współpracy - z parkami narodowymi i innymi organizacjami o podobnym profilu, z partnerami biznesowymi, rolnikami, mediami - z instytucjami krajowymi i europejskimi.

Nasz zespół łączy wiedzę zawodowych ochroniarzy, różnorodne doświadczenie wielu branż oraz szczerą pasję prawdziwych przyrodników.

Wśród naszych najważniejszych działań warto wymienić:
Kampania Bądź na pTAK! – www.jestemnapTAK.pl
Bagna są dobre! Ujście Warty – www.bagnasadobre.pl
Orlik Ptak Jakich Mało – www.orlikgrubodzioby.org.pl

Zapraszamy na naszą stronę główną – www.ptakipolskie.pl

parent menu item not found: "130"