HeaderSearchForm

  • XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

Salamandra - Wizje Natury 2015

salamandraMagazyn Przyrodniczy SALAMANDRA to popularno-naukowe czasopismo o charakterze edukacyjno-przyrodniczym, wydawane przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” od 1994 roku.

Początkowo był to czarno-biały biuletyn, który trafiał wyłącznie do członków i sympatyków Towarzystwa, wysoko oceniany pod względem merytorycznym, edukacyjnym i edytorskim. Po 10 latach jego forma została znacząco zmodyfikowana i dostosowana do zmieniających się możliwości edycyjnych i wymagań czytelników. Zarejestrowano go też pod obecnie obowiązująca nazwą SALAMANDRA Magazyn Przyrodniczy. Odtąd dwa razy do roku ukazuje się jako w pełni kolorowe czasopismo o zasięgu ogólnopolskim.

Wśród jego czytelników są m.in. liczne instytucje i osoby zajmujące się ochroną przyrody, edukacją ekologiczną, szeroko pojętą turystyką przyrodniczą, a także po prostu miłośnicy przyrody.
Celem wydawania Magazynu Przyrodniczego Salamandra jest popularyzowanie wiedzy na temat przyrody oraz jej ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i zagrożonych oraz cennych pod względem przyrodniczym obszarów, a także kształtowanie korzystnych dla przyrody postaw i zachowań.

Poziom i język artykułów jest dobierany w taki sposób, aby przy zachowaniu pełnej poprawności merytorycznej większość tekstów była zrozumiała dla niebiologów o wykształceniu na poziomie gimnazjum. Jednocześnie, aby także przyrodnicy znajdowali w czasopiśmie interesujące treści.

Szeroki krąg odbiorców dotyczy także większości innych działań edukacyjnych PTOP „Salamandra”. Osoby zaangażowane w ich realizację (większość z nich współpracuje z Magazynem pisząc artykuły) mają wieloletnie doświadczenie w popularyzowaniu wiedzy przyrodniczej.

Czasopismo SALAMANDRA realizuje cel edukacji ekologicznej podjętej przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Publikuje artykuły na temat polskiej flory i fauny. Ukazuje istniejące zagrożenia dla środowiska naturalnego. Przedstawia aktualne przepisy prawne w zakresie ochrony przyrody. Patronuje wielu imprezom, konkursom i wydawnictwom. Na jego łamach corocznie publikowane są m.in. wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO. Czasopismo stanowi cenną, wykorzystywaną przez wielu nauczycieli pomoc dydaktyczną.

Kolportowane jest podczas różnego rodzaju spotkań i konferencji. Część nakładu rozsyłana jest do członków PTOP „Salamandra” oraz prenumeratorów, jak również sprzedawana w kioskach i Empikach na terenie całego kraju.
 
 
parent menu item not found: "130"