HeaderSearchForm

  • XIV Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

Marcin Karetta - Wizje Natury 2018

Ornitolog, edukator i fotograf nieustannie zachwycony polskim pejzażem i jego składowymi: roślinami, ptakami, owadami…
Od początku lat 90-tych aktywny obserwator ptaków. Już po dwóch latach wyróżniony przez społeczność ornitologiczną za szczególnie duży wkład w poznanie awifauny Górnego Śląska. Współpracownik Zakładu Ekologii Ptaków we Wrocławiu, Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Instytutu Biologii Środowiskowej w Krakowie.
Po dekadzie intensywnej działalności ornitologicznej, obok lornetki pojawia się teleobiektyw, a w 2000 r. zostaje członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody. Jako jedyny jest dwukrotnie wyróżniony przez ten Związek ogólnopolskim tytułem „Fotografa Roku”.
Łącznie opublikował drukiem kilka tysięcy zdjęć o tematyce przyrodniczej realizując główne projekty finansowane ze środków unijnych. Prowadzi warsztaty przyrodnicze dla uczniów, nauczycieli i urzędników. Współtwórca kilkunastu aplikacji mobilnych o tematyce krajoznawczo-przyrodniczej.Napisał dwie książki o ptasiej tematyce, w tym popularny „Atlas ptaków” dla wydawnictwa Pascal, który doczekał się już pięciu wznowień.
W swej fotograficznej działalności skupia się głównie na dokumentowaniu świata przyrody, poznawaniu kolejnych gatunków, nieszczególnie zabiegając o aspekt artystyczny
parent menu item not found: "130"